Zobrazení přesnosti sítě bodů

Zadej seznam souřadnic bodů.

Pokud žádné souřadnice nemáš, vzorový seznam souřadnic je dostupný zde

Tento příklad zobrazí síť bodů v podobě grafu, jehož uzly mají souřadnice ze zadaného seznamu a hrany lze interaktivně měnit. Přesnost bodů sítě je znázorněna středními elipsami chyb.

Tuto webovou aplikaci vytvořil Lubomír Soukup pomocí software webMathematica.